Aurinkosähkö


Aurinkosähkö on ehtymätön ja uusiutuva sekä ympäristöystävällinen energian lähde, jota tuotetaan äänettömästi ja ilman hajuhaittoja. Aurinkosähkö ei käytössä kuluta enää lisää luonnonvaroja ja sen hinta on riippumaton energian hinnan nousuista. Jatkuvasti kasvava energiantarve ja samanaikaisesti vaatimukset uusiutuvista ja puhtaammista energialähteistä tulevat asettamaan aurinkoenergian varmasti yhdeksi tärkeimmistä energialähteistä.

Aurinkosähköjärjestelmien suotuisa hintojen kehitys viimeisten vuosien aikana on lisännyt voimakkaasti investointihalukkuutta aurinko-sähkön tuotantoon myös yksityistalouksien piirissä. Myöskin se, että sähköyhtiöt ostavat tänä päivänä ylijäämäsähkön, vaikuttaa positiivisesti investoinnin takaisinmaksuaikaan. Aurinkosähköjärjestelmän käyttöikä on n. 25 vuotta, joten takaisinmaksuajan laskennassa tuleekin huomioida rahan aika-arvo ja takaisin maksuajan jälkeiset kassavirrat.

Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon (Motiva)
Verkkoonkytketty aurinkosähkövoimala toimii olemassaolevan sähköverkon rinnalla niin, että aurinkosähkön lisäksi tarvittava sähkö otetaan verkosta ja vastaavasti oman käytön yli jäävä aurinkosähkö siirtyy automaattisesti verkkoon, josta sähköyhtiö maksaa sovitun hinnan. Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen yleiseen sähköverkkoon on luvanvaraista. Aurinko-sähköjärjestelmän on oltava erotettavissa sähköverkosta lukittavalla vaihtovirtapiirin turvakytkimellä. Tasavirtapiirin turvakytkin on myös pakollinen järjestelmässä. aurinkosähköjärjestelmä kaapelointi

Aurinkosähköpaketit


CIS paneelit CIS-ohutkalvopaneelit edustavat viimeisintä teknologian kehitystä aurinko-paneelien valmistuksessa. Ne toimivat myös heikossa valaistuksessa ja sietävät hyvin varjoja. Tutkimusten mukaan CIS-paneeleilla saadaan vuositasolla noin 10 % enemmän sähköä kuin tavallisilla pii-pohjaisilla aurinkopaneeleilla.

Veden lämmitys aurinkosähköllä

Elwa vedenlämmitinElwa vedenlämmitin
Lisäämällä aurinkosähkön omakäyttöä, saadaan aurinkosähköjärjestelmästä paras hyöty. ELWA vedenlämmitinjärjestelmä käyttää ylimääräisen aurinko-sähkön veden lämmitykseen ja voi toimia myös itsenäisenä järjestelmänä.

Aurinkosähköpaketit mökeille


Aurinkosähköpaketit mökeille Sunlux-aurinkosähköpaketit ovat valmiiksi integroituja ja näin ollen helposti käyttöönotettavia paketteja. Ne sopivat mökeille tai itsenäisiin sähköverkosta riippumattomiin kohteisiin.

Mökkipaketit


Aurinkosähköpaketit mökeille
Minijärjestelmät


Micro PV