Aurinkosähkön hintakehitys


aurinkosähkön hinta
Aurinkosähköjärjestelmien suotuisa hintojen kehitys viimeisten vuosien aikana on lisännyt voimakkaasti investointihalukkuutta aurinko-sähkön tuotantoon myös yksityistalouksien piirissä. Toinen vaikuttava tekijä on ollut, että useimmat sähköyhtiöt ostavat tänä päivänä ylijäämäsähkön, joka vaikuttaa positiivisesti investoinnin takaisinmaksuaikaan. Em. syistä aurinkosähkön tuotantokustannukset ovat myöskin pudonneet niin, että ne saavuttavat tänä päivänä ostosähkön hinnan. Aurinkosähköjärjestelmän käyttöikä on n. 25 vuotta, joten takaisinmaksuajan laskennassa tuleekin huomioida rahan aika-arvo ja takaisin maksuajan jälkeiset kassavirrat.
Lue lisää...

verkkoon kytketty järjestelmä

Sähköverkkoon liitetty järjestelmä
Verkkoonkytketty aurinkosähkövoimala toimii olemassaolevan sähköverkon rinnalla niin, että aurinkosähkön lisäksi tarvittava sähkö otetaan verkosta ja vastaavasti oman käytön yli jäävä aurinkosähkö siirtyy automaattisesti verkkoon, josta sähköyhtiö maksaa sovitun hinnan. Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen yleiseen sähköverkkoon on luvanvaraista. aurinkosähköjärjestelmä kaapelointi

Aurinkopaneelit ja aurinkosähkö


Aurinkosähkö on ehtymätön ja uusiutuva sekä ympäristöystävällinen energian lähde, jota tuotetaan äänettömästi ja ilman hajuja. Aurinkosähkö ei käytössä kuluta enää luonnonvaroja ja sen hinta on riippumaton energian hinnan nousuista. Jatkuvasti kasvava energiantarve ja samanaikaisesti vaatimukset uusiutuvista ja puhtaammista energialähteistä tulevat asettamaan aurinkoenergian varmasti yhdeksi tärkeimmistä tulevaisuuden energialähteistä. Jokainen uusi asennettu aurinkosähköjärjestelmä edesauttaa tavoitteita uusiutuvan energian käytöstä, ja auttaa näin pitkällä aikavälillä luopumaan fossiilisista polttoaineista.